Fontos tudnivalók

FIGYELEM! MONOBLOKK rendszerű hőszivattyúra nem vonatkozik az alábbi kötelezettség!!!

Regisztrációs kötelezettség terheli a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján a SPLIT rendszerű hőszivattyút üzemeltető végfelhasználót!

A hőszivattyúba előtöltött hűtőközeg mennyiségétől függően évenkénti szivárgás ellenőrzés is jogszabályi kötelezettség, illetve a Hatóság által mindenkori hatályos, a végfelhasználóra szabott „éves klímavédelmi felügyeleti díj”  megfizetése is, lásd:14/2015. Kormány rendelet 22. § 
A Végfelhasználói Tanúsítványt a telepítést végző vállalkozásnak és a forgalmazónak is ki kell töltenie a kormányrendelet szerinti tartalommal az értékesítést megelőzően. A beüzemelést követően kitöltött és aláírt dokumentumot fel kell tölteni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hivatalos honlapjára.

A kitöltött Végfelhasználói tanúsítványt a nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/v2/login honlapján a telepítést végző vállalkozásnak kell feltölteni a vállalkozása adatlapjára belépve, a Berendezések almenüben az Előtöltött berendezések telepítési nyilatkozata menüpontban. Az Új nyilatkozat kiadásánál lehetséges az újabb berendezéshez tartozó Végfelhasználói Tanúsítványt feltölteni az adatbázisba. A telepítési adatokat azon képesített személynek, vagy alkalmazottnak kell kitöltenie és az adatbázisba feltöltenie, aki a telepítést végezte. Amikor a képesített alkalmazott feltölti a telepítési nyilatkozatot és a telepítésre vonatkozó adatokat, akkor a képesített vállalkozás az Előtöltött berendezések telepítési nyilatkozata menüben az adott berendezésnél megjelenik a telepítést végző alkalmazott neve, és az általa feltöltött telepítési nyilatkozat, telepítés időpontja.
A képesített vállalkozás a végfelhasználói tanúsítványon azt igazolja, hogy a végfelhasználó által megvenni kívánt berendezést ő fogja telepíteni. Ezt az igazolást a képesített vállalkozásnak a végfelhasználó részére kell kiadni, és a végfelhasználó ennek birtokában tud a forgalmazótól berendezést vásárolni. Az értékesítésre vonatkozó adatokat a forgalmazó tölti ki.

Kinek kell regisztrálni a Klímagáz adatbázisban?
Minden olyan üzemeltetőnek, tulajdonosnak, aki már telepített és szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó berendezéseket üzemeltet, tulajdonol, tárol vagy újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – berendezéseket üzemeltet, tulajdonol, tárol.

Kell-e lakossági ügyfelet (magánszemély vagy cég) regisztrálni az adatbázisban?
Lakossági ügyfeleknek, legyen az magánszemély vagy cég regisztrációs kötelezettsége berendezéstulajdonosként kizárólag akkor keletkezik, amennyiben az általa tulajdonolt vagy üzemeltetett berendezések szivárgásvizsgálatra kötelezettek az 517/2014/EU rendelet szerint.

Mely berendezések tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá?
Az 517/2014/EU rendelet értelmében a legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések kötelezettek szivárgásvizsgálatra.
Ezen berendezések az alábbiak:
a) helyhez kötött hűtőberendezések;
b) helyhez kötött légkondicionáló berendezések;
c) helyhez kötött hőszivattyúk;
A kevesebb mint 10 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hermetikusan zárt berendezések nem tartoznak az e cikk szerinti szivárgásvizsgálat hatálya alá, amennyiben e berendezések hermetikusan lezárt voltát címke igazolja.

Csak a szivárgáskötelezett berendezésekre szükségesek regisztráció, vagy azokra is, amelyek nem szivárgáskötelezettek, de újonnan telepítettek?
A berendezéstulajdonos vagy üzemeltető kizárólag azokat a berendezéseket köteles a Klímagáz adatbázisban rögzíteni, amelyek legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.
A regisztrációs kötelezettség fennáll
– minden, már telepített berendezésre, amely legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz és
– minden újonnan telepített berendezésre, amely legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz.

Minden újonnan telepített hűtőközeget (töltet mennyiségtől függetlenül) tartalmazó gépre meg kell csinálni a regisztrációt?
A berendezéstulajdonos vagy üzemeltető kizárólag azokat az újonnan telepített berendezéseket köteles a Klímagáz adatbázisban rögzíteni, amelyek legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak.


A meglévő vagy az új berendezéseket kell regisztrálni?
A berendezések Klímagáz adatbázisban való regisztrációjának az alapja az 517/2014/EU rendelet azon rendelkezése, amely értelmében a legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálati kötelezettség alá esnek.
E szerint a Klímagáz adatbázisban regisztrálni szükséges
– minden, már telepített berendezést, amely legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz és
– minden újonnan telepített berendezésre, amely legalább 5 tonna CO 2 -egyenértéknek megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz.
Regisztrációs kötelezettség már üzemelő és nem szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezésekre a tulajdonos vagy üzemeltető részéről akkor áll fenn, amennyiben a berendezésen hűtőköri szerelést igénylő beavatkozást végeznek.